Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím

Novinky

21. January 2017

Vzhľadom na zvýšený výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení, na ktorý nás dňa 19.1.2017 upozornil regionálny hygienik MUDr. Otakar Fitz, v zmysle Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, nariaďujem s okamžitou platnosťou:

 

zákaz návštev v nemocnici do odvolania.

 

 

V Bratislave 19. januára 2017      MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.

                                                      riaditeľ

MUDr. Miroslava Závodská sa vrátila z materskej dovolenky. Ordinovať bude v stredu a v piatok v Ružinove, kde sa bude venovať aj expertnej ultrazvukovej diagnostike

Odborné zameranie

Gynekológia a pôrodníctvo je špecializačný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou gynekologických chorôb, fyziologickým a patologickým pôrodníctvom. Venuje sa fyziológii a patológii reprodukčného systému ženy vo všetkých obdobiach jej života. Náplňou odboru gynekológie a pôrodníctva je starostlivosť o zdravý vývoj ženskej populácie.

Hlavnou charakteristikou liečebno-preventívnej činnosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo je prevencia a včasné zachytávanie porúch reprodukčného systému ženy, ich diagnostika a liečba, starostlivosť o zdravý vývoj plodu, rehabilitácia, dispenzarizácia, zdravotná výchova, ďalšie vzdelávanie pracovníkov v odbore a vedecký výskum.

Hlavnými okruhmi činnosti sú: gynekológia a pôrodníctvo